Политика за използване на лични данни

Our website address is: http://100kila.com

ЛИЧНИ ДАННИ

1.1. Клиентите на „100 КИЛА“ ЕООД декларират, че са запознати и съгласни със следното:

1.2. С приемането на Общите условия се съгласявате, че „100 КИЛА“ ЕООД и нейните служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация попълнена при регистрацията ви в Програмата или дадена впоследствие.

1.3. „100 КИЛА“ ЕООД са регистрирани администратори на лични данни, съгласно българското законодателство и осигурява защитата им, съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия, се съгласявате, че „100 КИЛА“ ЕООД могат да обработват предоставените, при регистрацията в сайта лични данни, за следните цели: техническо управление на интернет сайта и неговата база данни; установяване на контакт с вас; измерване на ефективността на услугите ни; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти на „100 КИЛА“ ЕООД, за продукти/отстъпки, които могат да се получат по поща и/или SMS и/или имейл; директен маркетинг. С приемането на Общите условия се съгласявате, че във връзка с обработването на личните ви данни от сайта за посочените цели, „100 КИЛА“ ЕООД може да предоставя тези данни и на трети лица (куриерски фирми), с които си сътрудничат, работят или има  други отношения във връзка с дейността си.

1.4. На основание чл. 34а от Закона за защита на личните данни може да възразите срещу използването на личните ви данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените цели. Имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до „100 КИЛА“ ЕООД на контактите посочени в края на тези Общи условия.

1.5. По всяко време може да се откажете от получаване на информация за продукти/отстъпки и промоции на „100 КИЛА“ ЕООД, както и от получаване на други рекламни материали и оферти, включително от партньори на „100 КИЛА“ ЕООД, на имейл 100kila.world@gmail.com

1.6. Имате право да поискате регистрацията ви в сайта да бъде заличена, заедно с предоставените от вас лични данни, на посочените по-долу контакти.

Контакти за връзка с „100 КИЛА“ ЕООД:

Е-mail: 100kila.world@gmail.com